Moralisk stress vid internationella militära insatser

90 kr

Tillgänglighet: 17 i lager

Militär etik innefattar ett dualistiskt dilemma då officerare och soldater förväntas respektera mänsklig värdighet och rättfärdiga dödande på en och samma gång.

Syftet med rapporten var att kartlägga förekomsten av moraliska dilemman vid internationella militära insatser, hur de hanteras och hur de påverkar den enskilde individen.

Data bearbetades med faktoranalys. Samband mellan dessa faktorer beräknades och jämförelser mellan olika undergrupper av respondenterna utfördes.

Sju typer av moraliska dilemman, fyra hanteringsstrategier och tre olika typer av påverkan på individen identifierades. Studiens resultat visar att det finns ett svagt samband mellan typ av moraliskt dilemma och hanteringsstrategi. Likaså finns det bara ett svagt samband mellan hantering av moraliska dilemman och negativ påverkan på individen. Det finns dock ett starkt samband mellan hanteringsstrategin ”Följer egen moral även vid risk att bli bestraffad/avskedad” och positiv påverkan på individen. Resultaten visar också på ett starkt samband mellan moraliska dilemman och negativ påverkan på individen. Undergruppsskillnader har främst identifierats på basis av kön och ålder/grad.Kombinationen av en tidigare intervjustudie och denna enkätstudie har bidragit till framtagandet av ett separat utbildningsmaterial som riktar sig till officerare.

Utgivningsår: 2011
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 19
Artikelnummer: FHS-06429

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 74