”Min roll är egentligen att vara länk”

90 kr

Tillgänglighet: 19 i lager

Syftet med denna studie är att utifrån ett förväntat Nordic Battle Group perspektiv erhålla en fördjupad förståelse för den formella hierarkiska organisationens omställning när behov av nya funktioner kan komma att uppstå i akuta skeden under en insats. Studiens empiriska underlag består av redan insamlade intervjudata (n = 50) från tre tidigare studier som har genomförts inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Krisberedskapsmyndigheten: Ledarskap och beslutsfattande vid komplexa olyckor och kriser.

Reanalysen av de tidigare genomförda intervjuerna resulterade i två övergripande typer av länkar: vertikala respektive horisontella länkar. Vertikala länkar tycks underlätta kommunikation och ledarskap mellan olika hierarkiska nivåer, dock särskilt mellan myndigheters ledningar och den politiska nivån. Horisontella länkar kan underlätta kommunikation och samverkan mellan aktörer på samma nivå men också mellan olika verksamheter. Länkarna, vertikala såväl som horisontella, kan vara planerade eller spontana beroende på situationens krav och behov som uppstår i en krissituation. Länkarna kan antingen bejakas eller förkastas beroende på om det finns tillit från omgivningen.

Utgivningsår: 2008
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 26
Artikelnummer: FHS-05667

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 36