Militärt ledarskap och emotionshantering i akuta situationer som innehåller moraliska dilemman

90 kr

Tillgänglighet: 8 i lager

Militärt ledarskap i en insatsmiljö präglad av svårförutsägbar irreguljär krigföring ställer stora krav på officersprofessionen. Etiskt komplexa insatser kan bidra till starka stressrelaterade emotioner hos enskilda soldater och officerare. Förmågan att hantera dessa känslor är central för att bibehålla operativ effektivitet. Kraven ökar samtidigt på den militära organisationen att anpassa sina normer för vad som är acceptabla emotionella uttrycksformer.Studien belyser en militär emotionskultur som ger begränsat utrymme åt emotionella uttryck då det är nödvändigt att vara bestämd, kall och ”professionell” i akuta situationer som innehåller moraliska dilemman. Ledare kan genom att härbergera starka känslor bidra till operativ effektivitet (benämnd containerförmåga). Potentiella konflikter mellan en god containerförmåga i akuta situationer å ena sidan och långsiktig anpassning i vardagen efter insatser å andra sidan belyses.

Utgivningsår: 2013
ISBN: 978-91-86137-26-7
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 86
Artikelnummer: FHS-010744

Serie: Ledarskapscentrum. Serie I
Nummerserie: 86