Militärhistorisk tidskrift 2003

215 kr

Tillgänglighet: 18 i lager

Artiklar:
– Varför militärhistoria? En programförklaring, Lars Wedin.
– Stockholm bombas! Sovjetunionen och den svenska beredskapen i februari 1944, Tommy Åkesson.
– Avsky och beundran. Franskt inflytande på svenskt militärt tänkande 1789-1815, Lars Ericson.
– Strategiska giftermål. Adliga officerares äktenskap 1780-1820, Maria Myrberg.
– ”Jag lovar och svär”. Ett plikttroget beteende i de förnyade sjöartiklarna år 1685, Magnus Perlestam.
– Recensioner

Utgivningsår: 2003
ISSN: 0283-8400
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 410
Artikelnummer: FHS-05951

Serie: Militärhistorisk tidskrift
Nummerserie: 2003