Militärhistorisk tidskrift 2001

215 kr

Tillgänglighet: 19 i lager

Artiklar:
– Socialistiska amiraler – Iakttagelser rörande amiralsutnämningarna i Östtyskland, Klaus-Richard Böhme.
– Blitzkrieg – ett utvecklat koncept eller slumpens skördar?, Peter Lord.
– Wennerströmaffären – ett nationellt trauma, Magnus Petersson och Lars Ulfving.
– Statlig styrning eller fri föreningsverksamhet? Försvarsupplysning i Sverige under andra världskriget, Magnus Hjort.
– Män i armén – En studie av befälskårerna i Linköping 1960-1970, Johan Dietrichson.
– Innehåller också nio stycken recensioner från annan militärhistorisk utgivning i Sverige.

Utgivningsår: 2001
ISSN: 0283-8400
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 253
Artikelnummer: FHS-05949

Serie: Militärhistorisk tidskrift
Nummerserie: 2001