Militärer, makt och politik

174 kr

Tillgänglighet: 19 i lager

Förutom möjligheten att utöva inflytande genom våldsmedel förfogar den militära professionen över betydande ekonomisk makt. Den militära professionen utgör i de flesta länder idag en av de mest betydande politiska påtryckningsgrupperna, i kraft av de väldiga resurser den förfogar över. Sociologen Bengt Abrahamsson disputerade våren 1971 på en avhandling om militärerna som yrkesgrupp med titeln ”Military Professionalization and Political Power”. Den föreligger nu på svenska i författarens egen översättning. Avhandlingen är inte vara ett viktigt bidrag till forskningen och som sådant av intresse för studerande och lärare inom främst sociologi och samhällsvetenskap. Den är en utmaning mot den militära kårandan och yrkesetiken och mot militärens roll i det nutida demokratiska samhället. Den är därför ett memento både till militärt och civilt tänkande och fungerande människor

Utgivningsår: 2005
ISBN: 91-85401-10-2
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 183
Artikelnummer: FHS-05937
Upplaga: Tredje upplagan

Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISBN 91-85401-03-X