Militära mellanchefers containerfunktion och ledarskap

110 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Ledarskap längs den hierarkiska kedjan är en komplex företeelse. I flödesschema-form kan det se ut så här: (1) chef på mellannivå reflekterar över vada han eller hon anser bör göras, (2) hög chef agerar, (3) chefer på mellannivå upplever hög chefs handling och image, (4) mellanchefer reflekterar över vad de anser bör göras, (5) mellanchefer agerar, (6) medarbetare på lägre nivå upplever sin mellanchefs handling liksom imagen hos såväl mellanchefer som chefer på hög nivå, (7) medarbetare reflekterar över vad de anser gör göras och (8) medarbetare agerar. Schemat är självfallet en förenkling men visar likväl att vi kommit en god bit från den klassiska managementläran om att ”chefen tänker och underlydande gör”. Rapporten belyser mellanchefers hantering av stegen 3-5 och grundar sig på svenska och norska officerares svar på en enkät.

Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-91-86137-69-4
Format: -
Sidomfång: 30
Artikelnummer: FHS-07146
Förlag: Försvarshögskolan

Serie: 1:108