Militära maktmedel i politikens tjänst

285 kr

Tillgänglighet: 18 i lager

I den här antologin ges läsaren en möjlighet att ta del av sex stycken essäer, författade av elever vid Försvarshögskolans Chefsprogram. Essäerna är ursprungligen skrivna som c-uppsatser under tredje och fjärde terminen och har här enbart bearbetats för att bättre passa i en antologi, i övrigt är de i sin ursprungsform. Den här essäsamlingen utgör ett bidrag till utgivningen av modern facklitteratur på svenska på temat krigsvetenskap. De tre teman som behandlas i denna bok är statens utnyttjande av maktmedel, Clausewitz som ett analytiskt verktyg och politisk påverkan på militära maktmedel.

Utgivningsår: 2004
ISBN: 91-89683-53-6
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 344
Artikelnummer: FHS-05935