Militära ledares förmåga att öka eller bibehålla underställdas arbetstillfredsställelse

90 kr

Tillgänglighet: 7 i lager

Tidigare studier visar på ledarskapets betydelse för underställdas arbetstillfredställelse. Det handlar dels om det faktiska ledarskapet i sig men också om aspekter av arbetet som ledare sannolikt kan ha en påverkan på (gruppsammanhållning, militärt intresse, arbetets innehåll). Syftet med denna studie var att undersöka militära ledares syn på egen möjlighet/förmåga (hur man gör) att öka/bibehålla arbetstillfredställelsen hos underställda. Totalt genomfördes 16 intervjuer med informanter från tre förband inom armén och marinen. Informanterna arbetade som befäl för rekryter, soldater och sjömän (grupp/troppchefer, plutonchefer, instruktörer, lärare, rekryteringsofficer). Intervjuerna analyserades i enlighet med en grounded theory-ansats.Studien identifierar i ett första skede att militära ledares möjlighet och förmåga att öka/bibehålla arbetstillfredställelsen hos underställda kan påverkas gynnsamt eller ogynnsamt av individuella (ex. ledarens egen arbetstillfredställelse, upplevda krav och förväntningar), grupprelaterade (ex. bild av Försvarsmakten och initial motivation) samt organisationsrelaterade (ex. förbandskultur, lönepolicy/lönepolitik) förhållningssätt och förutsättningar.Huvudfokus för rapporten är hur ledare rent praktiskt gör för att öka/bibehålla underställdas arbetstillfredställelse. Resultaten kan delas in i sex olika handlingsstrategier: Bemöta/bekräfta, Skapa daglig motivation, Skapa gemenskap, Tydlighet och kommunikation, Förekomma/hantera missnöje och problem samt Skapa utvecklingsmöjligheter. Varje kategori avslutas med praktiska råd som framförallt riktar sig mot unga eller nyexaminerade befäl.

Utgivningsår: 2014
ISBN: 978-91-86137-39-7
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 51
Artikelnummer: FHS-012153

Serie: Ledarskapscentrum. Serie I
Nummerserie: 91