Mellan salafism och salafistisk jihadism

150 kr

Tillgänglighet: 4 i lager

Denna studie undersöker påverkan från salafistiska och salafist-jihaditiska miljöer i Svergie samt relationen dem emellan. Fokus läggs på framväxten av salafist-jihadistiska miljöer i Sverige samt omgärdade salafistiska element; vilka budskap miljöerna förmedlar, metoder för påverkan samt vilken upplevd påverkan miljöerna har i svenska lokalsamhällen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beställt och finansierat genomförandent av denna forskningsrapport (alt. studierapport). Författarna är ensamt ansvariga för rapportens innehåll.

Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-91-86137-74-8
Format: -
Artikelnummer: FHS-07149