Mellan byråkrati och krigskonst

165 kr

Tillgänglighet: 18 i lager

Innehåller fyra uppsatser:
– Det strategiska samspelet – Några reflektioner kring utvecklingen av svensk strategi och relationerna mellan politiker och militärer under 1900-talet, Kent Zetterberg
– Småstatsstrategins logik – Tre perspektiv på Sveriges försvar under det kalla kriget, Gunnar Åselius
– Hotet – Den svenska hotbilden från 1945 till 1960-talet – några aspekter, OlofCronvall
– Sverige och Väst – Det säkerhetspolitiska samarbetet mellan Sverige, Norge och västmakterna 1949 -1969, Magnus Petersson

Utgivningsår: 1999
ISBN: 91-87136-48-1
ISSN: 1402-7593
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 234
Artikelnummer: FHS-05928

Serie: Försvarshögskolans acta. B
Nummerserie: 19
Serie 2: Swedish National Defence College acta. B