Lugna efter stormen?

90 kr

Tillgänglighet: 9 i lager

Erfarenhet av att ha hanterat kriser anses generellt öka förmågan för kommande krishantering. De flesta svenska kommuner har relativt få tillfällen att lära av verkliga händelser, desto viktigare att utveckla sätt att dra lärdomar från dessa. Syftet med studien är att presentera krisaktörers egen syn på de lärdomar de dragit efter att hanterat flera kriser och på sin krishanteringsförmåga.

Till grund för resultaten ligger dels gruppintervjuer genomförda våren 2007 i två kommuner med erfarenheter från flera kriser och dels ett frågeformulär.

Aktörernas lärande av multipla kriser är komplext och innefattar både positiva och negativa aspekter. Jämförelser mellan oerfarna och erfarna kommunala aktörer visar på skilda mönster att se på till exempel övningar och vad som påverkar beredskapsarbetet.

Rapporten presenterar en modell över hur lärande efter kriser kan utvecklas. Här fokuseras vikten av att utvärdera inte bara styrkor och svagheter för att dra lärdomar från krishantering. En viktig aspekt är reflektion på de dilemman och problem aktörer har ställts inför för att utveckla sin och kommunens krisberedskap. I rapporten diskuteras även vikten av olika former av stöd och uppmuntran för att motivera utvärderingar av kriser men även av övningar.

Utgivningsår: 2008
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 37
Artikelnummer: FHS-05912

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 46
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5676