Lika lägesbild, olika situationsförståelse

90 kr

Tillgänglighet: 3 i lager

Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse av begreppen lägesbild respektive situationsförståelse bland chefer som samverkar vid hanteringen av komplexa olyckor. Den genomförda studien bestod av en selektiv reanalys av redan insamlade data vilka innefattar 50 intervjuer med chefer inom akutsjukvård, Försvarsmakten, kriminalvård, polis, Räddningsverket, räddningstjänst, Socialstyrelsen samt Åklagarmyndigheten. Resultatet från den genomförda reanalysen visar på ett behov att hålla begreppen lägesbild och situationsförståelse isär. Lägesbild beskriver en teknisk informativ uppfattning om olyckshändelsen medan situationsförståelsen står för en funktionell och yrkesspecifik uppfattning av olyckan. Det tycks vara svårt att nå en gemensam situationsförståelse bland dem som skall samverka vid en komplex olycka. Detta behöver dock inte vara en målsättning, det kan tvärtom vara naturligt och önskvärt. Vad som däremot är viktigt är att nå en gemensam lägesbild som utgångspunkt för en yrkesspecifik och rollbaserad situationsförståelse.

Utgivningsår: 2008
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 25
Artikelnummer: FHS-05907

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 34
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5676