Lessons learned?

171 kr

Tillgänglighet: 40 i lager

Denna bok introducerar och diskuterar Sveriges operativa och taktiska erfarenheter från deltagandet i internationella insatser under det kalla kriget, med särskild tyngdpunkt på Kongokrisen 1960-1964. Medan den tidigare forskningen främst har behandlat de politiska och militärstrategiska implikationerna samt civil-militär samverkan (CIMIC), inriktar sig denna bok på de rent operativa och taktiska aspekterna av multinationella insatser. Avsikten är att kunna bidra dels till vår kunskap om en för den svenska Försvarsmakten viktig operation, dels till planeringen av Försvarsmaktens framtida internationella insatser.

Lars Ericson Wolke är t.f. professor i krigsvetenskap vid Militärvetenskapliga institutionen på Försvarshögskolan. Han har tidigare skrivit ett tjugotal böcker inom krigsvetenskap och militärhistoria.
Pris för boken endast lager och administration

Utgivningsår: 2007
ISBN: 978-91-85401-78-9
ISSN: 1652-229X
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 150
Artikelnummer: FHS-05906

Serie: Krigsvetenskapliga forskningsrapporter
Nummerserie: 15
Serie 2: War studies research reports