Ledning och samverkan i kris och krig

150 kr

Tillgänglighet: 14 i lager

När samhällets aktörer ska hantera en krigssituation, en större olycka eller kris kommer en mängd människor att hjälpa till på olika sätt. Försvarsmakten och dess anställda är naturligtvis en viktig aktör i detta, många är anställda hos olika offentliga aktörer, men även anställda hos privata företag och privatpersoner engageras. Alla i insatser kommer säkerligen göra sitt bästa för att hjälpa till, men om det inte finns någon funktion för ledning och/eller samverkan kommer det vara svårt att se till att alla arbetar utifrån en gemensam inriktning, och att resurserna samordnas för att nyttjas på bästa sätt. Särskilt svårt blir det när insatsen växer i storlek. Ledning och samverkan syftar till att skapa inriktning och samordning av resurserna.

Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-91-86137-87-8
Format: -
Artikelnummer: FHS-07161