Ledarskapets betydelse för värnpliktigas och unga officerares motivation att fortsätta inom Försvarsmakten

90 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Studiens frågeställning handlar om ledarskapets betydelse för värnpliktigas motivation att söka fortsatt tjänstgöring som soldat eller sjöman, respektive dess betydelse för unga officerares motivation att fortsätta inom Försvarsmakten. Enkätsvar erhölls från 29 436 värnpliktiga (utryckningsenkäter från 2002-2005) och från 276 officerare som avslutat Yrkesofficersprogrammet 2002-2004. Frågan om ledarskapets betydelse för motivation är komplex. Resultatet från både värnpliktiga och officerare illustrerar att det handlar om såväl individrelaterade förhållanden som kön, personlighet och hälsa, som tjänstgöringsrelaterade förhållanden som ledarskap och utbildningskvalitet. Gott ledarskap har en viss positiv effekt på motivationen. Bristande ledarskap med inslag av bristande respekt, kränkning, nonchalans etc, liksom en förbandskultur med för mycket machoattityd, maktmissbruk, tveksam alkoholkultur etc, har en klart negativ effekt på motivationen. En slutsats är att det bör fästas ökad uppmärksamhet på ledarskapets ”mörka sidor”.

Utgivningsår: 2008
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 23
Artikelnummer: FHS-05904

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 38
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5676