Ledarskap och tillit

90 kr

Slut i lager

Syftet med undersökningen var att, utifrån ett förväntat NBG-perspektiv, analysera och värdera befintlig forskning om ledarskap och tillit. Rapporten belyser följande frågeställningar som formulerats av uppdragsgivaren Försvarsmakten:

1. Vad vet vi om ledarskap och tillit när man skall leda med befälsrätt inom egen organisation och i samverkansform (utan befälsrätt) med andra aktörer?
2. Vad vet vi om ledarskap och tillit när man leder i indirekt form via interaktion med underställda chefer och via den image man har på lägre nivåer inom organisationen?
3. Vad vet vi om ledarskap och tillit när man som chef skall hantera säkerhetsfrågor; betoning av rutiner relaterade till säkerhet, hantering av underställdas säkerhetsrelaterade misstag och regelbrott?
4. Vad vet vi om ledarskapets betydelse för snabb tillit – en faktor som kan bli aktuell i ett antal nya konstellationer under en NBG mission?

Utgivningsår: 2006
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 32
Artikelnummer: FHS-05902

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 16
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5676