Ledarskap och beslutsfattande vid komplexa olyckor och kriser

90 kr

Tillgänglighet: 5 i lager

Rapporten sammanfattar resultaten från fem studier som genomförts inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Krisberedskapsmyndigheten, ”Ledarskap och beslutsfattande vid komplexa olyckor och kriser” som pågått 2005-2007. Projektets huvudfråga var att belysa hur ledarskap och beslutsfattande kan och bör ske i denna typ av situationer.Den första studien belyser tsunamikatastrofen, den andra studien är gjord i samband med ett svavelsyreutsläpp 2005 i Helsingborgs hamn och den tredje belyser en rymning från fångvårdsanstalten i Mariefred 2004 där gisslan togs. De två följande studierna bygger på reanalyser av ursprungliga intervjudata samt en kompletterande enkätstudie. Rapporten avslutas med en diskussion om hur man kan förbättra chefers och ledningsgruppers ledarskap och beslutsfattande i direkt respektive indirekt form såväl inom egen organisation som vid samverkan med andra organisationer. Särskilt uppmärksammas personkännedom, lagar och regler, ansvar, kommunikation, information, samverkan, länkar och stress.

Utgivningsår: 2007
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 57
Artikelnummer: FHS-05901

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 37
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5676