Ledarskap och beslutsfattande under stress vid komplexa räddningsinsatser

90 kr

Slut i lager

Detta är den tredje och avslutande delstudien i det av Räddningsverket finansierade projektet: ”Ledarskap och beslutsfattande under stress vid komplexa olyckor”. Den första studien bestod av intervjuer med ledare och beslutsfattare med erfarenhet från komplexa räddningsinsatser. En modell utvecklades som prövades systematiskt i en andra enkätstudie med personal från räddningstjänst, ambulanssjukvård, länsstyrelsernas vakthavande beslutsfattare och polisen. Den viktigaste faktorn för att förklara utfallet av komplexa räddningsinsatser, visade sig vara chefernas tidigare erfarenhet av denna typ av händelse.

Syftet med denna avslutande studie var framförallt att testa ett urval av de resultat och hypoteser som framkommit i de tidigare studierna med en experimentell ansats. Sammanlagt 191 studerande vid Räddningsverkets skolor runt om i landet medverkade i studien.

Resultaten visar bland annat att en rimlig prioritering mellan de olika uppgifterna gjordes, att en rimlig hantering av de olika uppgifterna föreslogs, att en gruppdiskussion påverkade deltagarnas sätt att hantera uppgifterna, samt att personlighet hade viss inverkan på resultatet.

Utgivningsår: 2006
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 44
Artikelnummer: FHS-05899

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 23
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5676