Lärobok i militärteknik vol. 8

160 kr

Tillgänglighet: 849 i lager

Denna bok utgör den åttonde volymen av Lärobok i Militärteknik, framtagen vid Försvarshögskolan. Läroboken är främst avsedd för personer, såväl officerare som civila, som verkar eller avser verka inom försvarssektorn, och är tänkt att kunna utgöra huvudlärobok vid de högskolor som har utbildning inom ämnet militärteknik.

Denna volym, benämnd Oförstånd och okunskap – konsekvenser för alla militära nivåer, utgör en översättning av boken Misguided Weapons av Azriel Lorber, utgiven 2002. Boken behandlar inte ingenjörstekniska fel, dåliga konstruktioner etc, utan det är bristerna hos nyttjaren av tekniken som sätts i fokus. Av de begrepp som behandlas av författaren är det ett som framstår som centralt, nämligen ”teknologiskt misslyckande”: avsaknad av förståelse för den inverkan, eller brist därpå, som vissa vapensystem kan ha på hur man för krig, samt brist på förståelse för den vetenskap eller teknologi som ingår i ett speciellt vapensystem. ”Teknologiska misslyckanden” handlar således om människor och deras attityder till teknikens ständigt föränderliga värld.

Utgivningsår: 2007
ISBN: 978-91-85401-79-6
ISSN: 1654-4838
Format: Hård pärm
Sidomfång: 245
Artikelnummer: FHS-05920

Serie: Lärobok i Militärteknik
Nummerserie: 8
Anmärkning: På omslag och titelbladet: "Lärobok i Militärteknik nr. 4"