Lärobok i militärteknik vol. 7

210 kr

Tillgänglighet: 774 i lager

Denna bok utgör den sjunde volymen av Lärobok i Militärteknik, framtagen vid Försvarshögskolan. Läroboken är främst avsedd för personer, såväl officerare som civila, som verkar eller avser verka inom försvarssektorn, och är tänkt att kunna utgöra huvudlärobok vid de högskolor som har utbildning inom ämnet militärteknik.

Denna volym, benämnd Rymdteknik, beskriver med ett övergripande perspektiv rymdteknikens elementa, rymdfarkosters uppbyggnad och militära rymdsystem, områden som har en ökande betydelse för svensk militär verksamhet. Volymen avslutas med en redogörelse för svensk rymdverksamhet och hur ett rymdprojekt genomförs.

Utgivningsår: 2007
ISBN: 978-91-85401-77-2
ISSN: 1654-4838
Format: Hård pärm
Sidomfång: 121
Artikelnummer: FHS-05919

Serie: Lärobok i Militärteknik
Nummerserie: 7