Lärobok i militärteknik vol. 6

210 kr

Slut i lager

Denna bok utgör den sjätte volymen av Lärobok i Militärteknik, framtagen vid Försvarshögskolan. Läroboken är främst avsedd för personer, såväl officerare som civila, som verkar eller avser verka inom försvarssektorn, och är tänkt att kunna utgöra huvudlärobok vid de högskolor som har utbildning inom ämnet militärteknik.

Utgivningsår: 2013
ISBN: 978-91-86137-15-1
ISSN: 1654-4838
Format: Hård pärm
Sidomfång: 186
Artikelnummer: FHS-07086

Serie: Lärobok i Militärteknik
Nummerserie: 6
Anmärkning: På omslag och titelbladet: "Lärobok i Militärteknik nr. 8"