Lärobok i militärteknik vol. 6

Denna bok utgör den fjärde volymen av Lärobok i Militärteknik, framtagen vid Försvarshögskolan. Läroboken är främst avsedd för personer, såväl officerare som civila, som verkar eller avser verka inom försvarssektorn, och är tänkt att kunna utgöra huvudlärobok vid de högskolor som har utbildning inom ämnet militärteknik.

Studiet av teknik för militära syften ger nödvändig teknisk förståelse liksom kunskaper inom relevanta och aktuella teknikområden, vilket skapar förutsättningar för att förstå interaktionen mellan teknik och militär verksamhet.

Denna volym, benämnd Verkan och Skydd, beskriver utifrån ett verkans- och skyddsperspektiv olika principiella typer av vapensystem. Fokus är lagt på stridsdelarna, deras leveranssätt och skydd av densamma. Volymen skall ses som stöd för inledande militärtekniska studier. Inledningsvis beskrivs explosivämnen och skilda typer av stridsdelar, varefter eldrörsteknik, följt av missilteknik och torpedteknik behandlas. Volymen avslutas med ett avsnitt om skyddsteknik.

Utgivningsår: 2009
ISBN: 978-91-89683-08-2
ISSN: 1654-4838
Format: Hård pärm
Sidomfång: 293
Artikelnummer: FHS-05918

Serie: Lärobok i Militärteknik
Nummerserie: 4
Anmärkning: På omslag och titelbladet: "Lärobok i Militärteknik nr. 5"