Lärobok i militärteknik vol. 3

Denna bok utgör den tredje volymen av Lärobok i Militärteknik, framtagen vid Försvarshögskolan. Läroboken är främst avsedd för personer, såväl officerare som civila, som verkar eller avser verka inom försvarssektorn, och är tänkt att kunna utgöra huvudlärobok vid de högskolor som har utbildning inom ämnet militärteknik.

Studiet av teknik för militära syften ger nödvändig teknisk förståelse liksom kunskaper inom relevanta och aktuella teknikområden, vilket skapar förutsättningar för att förstå interaktionen mellan teknik och militär verksamhet.

Denna volym, benämnd Teknik till stöd för ledning, skall ses som stöd för inledande militärtekniska och ledningsvetenskapliga studier. Inledningsvis behandlas ett ledningsvetenskapligt perspektiv på utveckling av ledningssystem, varefter några militärtekniska aspekter på ledning följer. Avsnittet om geografiska informationssystem följs av ett kapitel som behandlar viktiga discipliner inom ledningsstödsystemutvecklingen. Teknik för kommunikation behandlas relativt omfattande med tonvikt på militära krav och grundfunktioner och följs av ett kapitel om igenkännings- och identifieringsteknik. Volymen avslutas med ett avsnitt om informationsteknik.

Utgivningsår: 2009
ISBN: 978-91-89683-16-7
ISSN: 1654-4838
Format: Hård pärm
Sidomfång: 150
Artikelnummer: FHS-05917

Serie: Lärobok i Militärteknik
Nummerserie: 6