Lärobok i militärteknik vol. 1

210 kr

Tillgänglighet: 71 i lager

Denna bok utgör den första volymen av Lärobok i Militärteknik, framtagen vid Försvarshögskolan. Läroboken är främst avsedd för personer, såväl officerare som civila, som verkar eller avser verka inom försvarssektorn, och är tänkt att kunna utgöra huvudlärobok vid de högskolor som har utbildning inom ämnet militärteknik.

Denna volym, benämnd Grunder, innehåller ett urval av matematik, naturvetenskap och teknik som skall ge kunskaper nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig mer avancerade delarna i övriga volymer av Lärobok i Militärteknik, och utgör således ett stöd för vidare militärtekniska studier. Bokens text stöds av datorprogram, skrivna i Matlab, som inkluderas på en cd med boken.

Utgivningsår: 2007
ISBN: 978-91-85401-72-7
ISSN: 1654-4838
Format: Hård pärm
Sidomfång: 171
Artikelnummer: FHS-05914

Serie: Lärobok i Militärteknik
Nummerserie: 1
Anmärkning: Innehåller också en CD-skiva