Lärdomar från IA06

90 kr

Tillgänglighet: 32 i lager

2006 års insatsförband, IA06, kom att skilja sig från tidigare insatsförband, då de skulle bli de första att genomföra Termin 3 (T3) samt vara det första svenska förband som låg under hög beredskap (R-10). Rapporten syftar till att återkoppla de erfarenheter som deltagarna i IA06 gjorde, som kan vara till nytta för den nya typen av insatsförband såsom Nordic Battle Group (NBG). Rapporten belyser bland annat vikten av realistiska förväntningar och information, betydelsen av stöd hemifrån, deltagarnas vilja att vara verksamma i en militär kontext, samt de skillnader som uppstod mellan deltagare insatta i Afghanistan respektive Kosovo.

Utgivningsår: 2008
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 47
Artikelnummer: FHS-05913

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 42
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5676