Kriterier på vad som utmärker en trovärdig ledarskapsutbildning

105 kr

Tillgänglighet: 10 i lager

Denna undersökning genomfördes 2001 som en del av den svenska försvarsmaktens reformeringsarbete från ett invasionsförsvar mot ett flexibelt insatsförsvar med fokus på internationella insatser. Dess resultat syftar till att utgöra ett underlag för att utforma en trovärdig ledarskapsutbildning som bidrar till att officerare blir bättre rustade i att hantera sina arbetsuppgifter. Försvarsmaktens officersutbildning, som till stor del består av ledarskapsutbildning, behövde förändras såväl till innehåll som till omfattning och utförande. I denna rapport redovisas förslag på hur man skulle kunna gå tillväga i detta förändringsarbete och följande frågeställningar besvaras:Vad utmärker en trovärdig ledarskapsutbildning?På vilket sätt samverkar regler och lärande i ledarskapsutbildningen?Vad behöver man veta om regelföljande för att förändra etablerad praxis?

Utgivningsår: 2002
ISSN: 1401-5633
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 82
Artikelnummer: FHS-05891

Serie: LI. Serie F
Nummerserie: 19