Krigsvetenskaplig årsbok 2002

126 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Krigsvetenskaplig årsbok nr. l Denna bok är den första i en serie böcker som skall dokumentera utvecklingen av det nya ämnet krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Denna volym grundas på inledningar till de krigsvetenskapliga seminarierna under vårterminen 2002, och behandlar en rad problem inom det krigsvetenskapliga området. Boken innehåller följande bidrag:

1. Krigets natur och karaktär, av Inge Tjöstheim
2. Vad är militärteori idag? av Nils Marius Rekkedal
3. Militärhistoriens bidrag till krigsvetenskapen (och krigskonsten), av Gunnar Artéus
4. Nätverkskrig för Sverige, av Berndt Brehmer
5. Militärpedagogik och krigsvetenskap, av Anders Cedergren
6. En krigskonst för Sverige, av Bengt Anderberg

Utgivningsår: 2003
ISBN: 91-89683-32-3
ISSN: 1652-1684
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 168
Artikelnummer: FHS-05885

Serie: Krigsvetenskaplig årsbok
Nummerserie: 1