Krigföring

309 kr

Slut i lager

Militära konflikter och därmed krigföringen påverkas av doktrinutveckling och tekniska framsteg. Denna utveckling har skett i en växelverkan mellan en mängd olika faktorer. Vissa av dem framstår som tidlösa och allmänmänskliga medan andra är mer eller mindre tidsbegränsade. Påfallande ofta kännetecknas militära framgångar av att man lyckats anpassa sig till nya förutsättningar i den kontinuerliga kampen mellan ”medel och motmedel”. Mycket i denna bok handlar om varför den ena sidan fått ett övertag i denna kamp.

Den militära utvecklingen analyseras här utifrån ett historiskt perspektiv och från länder med krigserfarenhet från och med Napoleonkrigen fram till dagens asymmetriska hot och fredsfrämjande insatser. Syftet är att förklara orsakssammanhang. Skildringen är tematisk, kapitlen handlar om olika utvecklingstendenser inom mark-, sjö- och flygstridskrafter, och kopplas samman av det faktum utvecklingen ständigt krävt en ökad samordning. Att de olika stridskrafterna skildras i en och samma bok underlättar samtidigt möjligheterna att jämföra och dra slutsatser. Aktuella militära nyckelbegrepp som asymmetriska hot, manöverkrigföring och operationskonst samt deras konsekvenser har fått stort utrymme.

Marco Smedbergs breda skildring av krigskonstens utveckling riktar sig mycket till militär personal som måste ha goda kunskaper inom detta verksamhetsfält. Boken bör samtidigt kunna intressera alla som vill fördjupa sig i de faktorer och orsakssammanhang som påverkar dagens militära verklighet.

Utgivningsår: 2004
ISBN: 91-89683-79-X
Format: Hård pärm
Sidomfång: 449
Artikelnummer: FHS-05882