Krigare, krigsmaskinen och maskinen som krigare

90 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Kriget har uppstått ur en mycket lång historisk process som innefattar framväxten av mycket säregna kunskaper, metoder och meningssystem. I detta arbete fokuseras hur sociala aktörsformer produceras under olika tidsepoker i skärningsytan mellan samhälle och krigsmakt. En viktig aspekt av detta är att de moderna och senmoderna krigsmakterna inte är naturliga och logiska. I den mån strid diskuteras och analyseras, sker det för att belysa aspekter av hur krigsmakter produceras samhälleligt under olika tidsepoker

Utgivningsår: 2003
ISSN: 1652-117X
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 35
Artikelnummer: FHS-05879

Serie: ILM. Serie F
Nummerserie: 23