Kollektiva reaktioner, känsloströmningar och ageranden

90 kr

Tillgänglighet: 19 i lager

Kriser är i grunder sociala händelser då de utgår påfrestningar för hela samhället. Alla krissituationer oavsett instensitet och magnitud leder till reaktioner och känsloströmningar inte bara hos individer, utan också på grupp- och samhällsnivå. Några specifika reaktioner och känslor som observerats i starts omvälvande samhällskriser är reaktioner av konvergens vilket innefattar yttringar av sammanhållning, solidaritet och stigmatisering. Dessa reaktioner kan sägas vara ett resultat av meningsskapande, det vill säga en vilja att tolka och lägga någon form av betydelser i en svår händelse. I denna rapport diskuteras vilka faktorer som påverkar meningsskapande i svåra samhällskriser.

Vid sidan av detta förs också ett resonemang kring vilka typer av utmaningar komplexa reaktioner på grupp- och samhällsnivå innebär för krishanterare och några framåtblickande slutsatser om vidare forskning presenteras.

Utgivningsår: 2015
ISBN: 978-91-86137-53-3
Format: Mjukpärm
Sidomfång: 35
Artikelnummer: FHS-07132

Serie: Ledarskapscentrum serie I