Kinas framväxande strategi i Afrika

90 kr

Tillgänglighet: 8 i lager

I denna studie analyseras de växande banden mellan Kina och afrikanska länder. Frågor som tas upp är det ökade kinesiska biståndet och investeringar, om det finns en ”kinesisk utvecklingsmodell” för Afrika, och hur Kinas säkerhetspolitiska roll i denna världsregion ser ut. Författaren menar att trots att det finns goda skäl för optimism inför Kinas ökade närvaro i Afrika, finns det också betydande faktorer av osäkerhet inför framtiden: för afrikanska länder, omvärlden och Kina självt.

Utgivningsår: 2009
ISBN: 978-91-89683-10-5
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 62
Artikelnummer: FHS-05875