Kartan som praktik och metafor

90 kr

Tillgänglighet: 14 i lager

Situationsbild: Vi befinner oss i en militär övningshall en dryg timmas resa från Stockholm. Det är en hangarliknande byggnad placerad i anslutning till ett övningsfält. Där pågår en övning där ett nytt IT-baserat system för ledningsarbete provas. Scenariot för övningen är oroligheter i Bogaland, ett gränsområde mellan Kasuria i norr och Midia i söder. Men här finns också Nordland och Sydland som potentiella aktörer i de händelser som snart skall utvecklas på whiteboards, i PowerPoint-presentationer, i datorernas GIS-system och kommunikationsprogram, och mellan de knappt 40 personer som samlats för att träna ny teknik och nya ledningsmodeller. Övningen skapar en fiktiv värld som samtidigt relaterar till något välkänt. I en sådan övning kommer kartan att inta en central position som den simulator som kan explicitgöra en dold värld och en dold kunskap. Kartan spelar en central roll i militärt ledningsarbete och är dessutom mångtydig. Makten över tekniken ger makt över själva problemformuleringsprocessen

Utgivningsår: 2003
ISSN: 1652-117X
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 45
Artikelnummer: FHS-05873

Serie: ILM. Serie F
Nummerserie: 27
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5633