”kalla kriget”

96 kr

Tillgänglighet: 17 i lager

General Bengt Gustafsson, Sveriges siste ÖB under det ”kalla kriget” (1986-1994) ger i denna bok sin syn och tolkning på den svenska utvecklingen under perioden i ett samlat säkerhetspolitiskt, strategiskt, operativt och försvarsekonomiskt sammanhang. Han analyserar och problematiserar utvecklingen av den ryska hotbilden, neutraliteten, svensk operativ planering, värnpliktsfrågan, försvarsutredningar och försvarsgrenarnas utveckling, beredskapen och olika optioner för att möta ett överraskande inlett angrepp. Vidare berör han en rad avvägningar och osäkerheter i militärledningens bedömningar och tankarna på operativ flexibilitet, samt diskuterar läget för svenskt försvar idag, insatsförsvaret och framtidsinriktningen med militära och civila krisinsatser i samverkan.

Utgivningsår: 2006
ISBN: 91-85401-55-2
ISSN: 1652-5388
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 74
Artikelnummer: FHS-05805

Serie: Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
Nummerserie: 9