IT-krigets lagar

198 kr

Tillgänglighet: 2 i lager

Denna bok behandlar hur den snabba utvecklingen av modern teknologi, med informations- och kommunikationsteknologin i spetsen, förhåller sig till det folkrättsliga regelverket. Vilka nya sårbarheter har uppkommit i takt med att vårt informationsbaserade samhälle har utvecklats och hur ställer sig det traditionella folkrättsliga regelverket till dessa? Frågor rörande tolkningen av FN-stadgans våldsförbud och Genévekonventionernas förmåga att kategorisera aktörer och medel är i fokus. Boken belyser även den svenska totalförsvarslagstiftningens aktualitet samt om vår försvarsorganisation är byggd för att kunna hantera IT-relaterade hotbilder

Utgivningsår: 2004
ISBN: 91-89683-81-1
Format: Hård pärm
Sidomfång: 159
Artikelnummer: FHS-05867