Intervjubedömningar i officersurval Dimensioner och samband mellan olika intervjubedömningar och lämplighetsbedömningen av sökande till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan

75 kr

Slut i lager

Intervjuer är det vanligasste bedömningsinstrumentet i samband med urval i arbetslivet. Men vad mäter egentligen en intervju? Vilket samband finns mellan olika intervjubedömningar? Hur förhåller sig dessa till en övergripande lämplighetsbedömning? För att undersöka detta användes data på sökande åren 2011-2014 till det treåriga Officersprogrammet vid Försvarshögskolan (N=770).

Urvalsmomentet kallat lämplighetsbedömning utgjorde fokus. Här ingick psykologintervju, professionsintervju samt en övergripande lämplighetsbedömning. Principal komponentanalys uppvisade en dimension hos psykologintervjun: ”psykologisk lämplighet”. Professionsintervjun uppvisare fyra dimensioner: ”officerslämplighet”, ”yrkesmotivation”, attityder” och ”direkt ledarskap”. Stöd fanns emellertid också för tolkningen att professionsintervjun uppvisar en dimension, ”officerslämpighet”. Inledningsvis ges en introduktion till området urval av personal samt viss bakgrund om intervjuer som bedömningsinstrument och beskrivning av urvalsprocessen av officerare.

Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-91-86137-57-1
Format: -
Sidomfång: 89
Artikelnummer: FHS-07138

Serie: I:102