Interoperabilitet i multinationella operationer

127 kr

Slut i lager

Rapporten Interoperabilitet i multinationella operationer, studerar begreppet interoperabilitet, hur samarbetet mellan svenska och internationella förband fungerar och vilka konsekvenser man bör tänka på i framtiden. I fallstudien över LA01, det vill säga svenska förbandet som 2004 deltog i Förenta Nationernas operation i Liberia (UNMIL) åskådliggörs problematiken och ligger till grund för tankar om utvecklingen av militärt multinationellt samarbete.

Utgivningsår: 2005
ISBN: 91-85401-16-1
ISSN: 1652-229X
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 106
Artikelnummer: FHS-05859

Serie: Krigsvetenskapliga forskningsrapporter
Nummerserie: 10
Serie 2: War studies research reports