Informationskrigföring

173 kr

Tillgänglighet: 19 i lager

En antologi baserat på ett större seminarium 1997 i samverkan mellan FOA – FHS – SAF om det framväxande hotet mot informationssamhället. Olika hot- och sårbarheter beskrivs av forskare, debattörer samt företrädare för myndigheter och näringsliv. En diskussion om en utformning av en nationell strategi och motåtgärder avslutar boken.

Utgivningsår: 1997
ISBN: 91-7152-799-0
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 160
Artikelnummer: FHS-05855
Förlag: Svenska arbetsgivarföreningen (SAF)