Humanperspektiv i Försvarsmaktens flexibla insatsförsvar

100 kr

Tillgänglighet: 50 i lager

Rapporten är ett särtryck av det så kallade breddningsperspektivet inom Försvarsmaktsuppdraget ”Människan i NBF – med särskilt fokus på interoperabilitet här och nu” som FHS erhöll 2004. I breddningsperspektivet ger följande välrenommerade forskare och konsulter sina perspektiv på kunskapsluckor rörande humanperspektiv i FM transmission till ett flexibelt insatsförsvar:
– Bo Dahlbom, professor i informatik, forskningschef Svenska IT-institutet
– Mats Alvesson, professor i företagsekonomi med inriktning på organisation, Lunds universitet
– Stefan Jern, docent i psykologi, Lunds universitet
– Bo Göranzon, professor i yrkeskunnande och teknologi, Kungliga Tekniska Högskolan
– Lars Johan Clemedson, leg. psykolog och organisationskonsult

Utgivningsår: 2004
ISBN: 91-89683-97-8
Format: Mjuk pärm, 17 x 28 cm
Sidomfång: 136
Artikelnummer: FHS-05845