Humanperspektiv i Försvarsmaktens flexibla insatsförsvar

100 kr

Tillgänglighet: 6 i lager

Denna rapport utgör avrapportering av Försvarsmaktsuppdraget ”Människan i NBF – med särskilt fokus på interoperabilitet här och nu”. Projektet hade som huvudmål att leverera ett väl underbyggt beslutsunderlag för Försvarsmakten (FM) avseende behov av forsknings- och studieuppdrag rörande humanperspektiv i FM transmission till ett flexibelt insatsförsvar. De kunskapskällor som har använts har varit FHS, FOI samt civila universitet.I rapporten diskuteras bland annat fyra centrala aspekter kring interoperabilitet, strukturell, kulturell, social samt teknisk interoperabilitet. Avslutningsvis ges i rapporten ett antal rekommendationer till FM, bland annat med utgångspunkt i ovanstående fyra aspekter.

Utgivningsår: 2004
ISBN: 91-89683-96-X
Format: Mjuk pärm, 17 x 28 cm
Sidomfång: 345
Artikelnummer: FHS-05846

Anmärkning: Innehåller också en CD skiva