Hemma övas man – borta prövas man

136 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

I rapporten redovisas intervjuer med 17 svenska bataljonschefer i Bosnien och Kosovo under perioden 1993 till 2002. Utifrån citat ur intervjuerna diskuteras olika aspekter av missionerna. Teman som tas upp är:

– uppgiftens komplexa natur
– innebörden av begreppet ”parterna”
– den mängd olika intressenter/aktörer som finns i missionsområdet
– politikens ständiga närvaro i de militära uppgifterna
– vad en lägesbild är i en internationell mission och hur den skapas och tolkas
– vilken roll massmedia spelar
– hur cheferna ser på det ledarskap som krävs
– vilka gamla och nya kompetenser som krävs för att lösa denna typ av uppgifter

Bataljonernas uppbyggnad liksom vad som sker vid hemkomsten behandlas också. Som avslutning diskuteras hur erfarenheter från internationella missioner tas om hand och värderas av Försvarsmakten.

Utgivningsår: 2004
ISSN: 1652-117X
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 104
Artikelnummer: FHS-05838

Serie: ILM. Serie F
Nummerserie: 30
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5633