Handbok i manöverkrigföring

140 kr

Tillgänglighet: 18 i lager

William S. Linds bok Maneuver Warfare Handbook (Handbok i manöverkrigföring) har visat sig vara en användbar handbok som stöd för det konkreta genomförandet av manöverkrig vid lägre förband och som inkörsport till studier av militärteori.

Försvarshögskolan har valt att översätta och ge ut delar av denna bok till svenska, i syfte att öka graden av förståelse och därmed även minska graden av missförstånd. De delar av boken som är att se som exempel på övningar och applex har inte översatts, då de exempel som återfinns i nordisk litteratur är väl så bra.

William S. Lind har sedan mitten av 1970-talet haft ett stort inflytande på utvecklingen av manöverkrigföring i USA, såväl i armén som i marinkåren. Han tankar har huvudsakligen fått fäste i marinkåren, vilket tydligt framgår av marinkårens doktrin från 1997.

Utgivningsår: 2006
ISBN: 91-85401-54-3
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 78
Artikelnummer: FHS-05834
Upplaga: Första, förkortade och kommenterade upplagan