Fusion Centres – Lessons learned

90 kr

Tillgänglighet: 40 i lager

Efter terrordådet den 11 september mot World Trade Center och de därpå åtföljande attentaten i bl a Madrid 2004 och i London 2005 blev det uppenbart för många länder att samverkansfunktionerna på underrättelse- och säkerhetsområdet måste stärkas för att ingen relevant operativ information skulle ”falla mellan stolarna”. Den traditionella legala gränsdragningen sedan det kalla kriget mellan utrikes underrättelsetjänst och inrikes säkerhetstjänst behövde nu ses över i ljuset av det terrorhot där dessa distinktioner blev allt mer obsoleta. Denna studie granskar de olika ambitioner och modeller som ett antal länder genomfört för att förbättra informationshanteringen i kontraterrorsammanhang.

Utgivningsår: 2013
ISBN: 978-91-86137-16-8
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 46
Artikelnummer: FHS-010218