Från territorialförsvar i krig till samhällssäkerhet i fred

103 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Det fokus som tidigare funnits på territorialförsvar i krig har förskjutits mot skyddet av det postmoderna samhället vid svåra påfrestningar i fred samt mot internationella insatser tillsammans med andra länder. Den nya hotbilden är mer komplex och mångfasetterad än det tidigare dimensionerade scenariot; det storskaliga väpnade angreppshotet. Rapporten är baserad på konferensen ”Från territorialförsvar i krig till samhällssäkerhet i fred” som hölls på Bernstorff slott utanför Köpenhamn den 30-31 augusti 2004

Utgivningsår: 2004
ISBN: 91-89683-91-9
ISSN: 1402-7593
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 80
Artikelnummer: FHS-05820

Serie: Försvarshögskolans acta. B
Nummerserie: 32
Serie 2: Swedish National Defence College acta. B