Från politiskt projekt till militär handling

218 kr

Tillgänglighet: 10 i lager

När Sverige nu aktivt deltar i militära operationer långt från hemlandet blir ämnet strategi allt viktigare. Utan en genomtänkt strategi kansådana operationer lätt leda till katastrof. Men ämnet strategi är ännu ganska okänt i Sverige. Mot denna bakgrund är Från politiskt projekt till militär handling avsedd att ge en första introduktion till ämnet.

Från politiskt projekt till militär handling utgår från två praktikfall, Sverige under det kalla kriget respektive Kongokrisen 1960-63. Dessa analyseras i syfte att illustrera olika strategiska metoder och teorier. Särskild vikt läggs vid sambandet – eller bristen på samband – mellan politiska beslut och hur dessa omsätts till militär verksamhet.

Från politiskt projekt till militär handling är främst avsedd som kursbok för Militärhögskolans elever men bör med behållning kunna läsas även av andra, som är intresserade av ämnet strategi.
Jan Willem Honig, professor i militärstrategi vid Försvarshögskolan, har skrivit förordet.

Lars Wedin är pensionerad kommendör och är knuten till Försvarshögskolans strategiavdelning. Han har tjänstgjort på jagare och torpedbåtar samt varit fartygschef och divisionschef på patrullbåt, förhandlat i OSSE, arbetat på Utrikesdepartementet samt varit avdelningschef vid EUs militära stab. Lars Wedin har tidigare givit ut Reflektioner över ämnet strategi (2002) och Marianne och Athena, Franskt militärt tänkande från 1700-talet till idag (2007) samt en stor mängd artiklar i såväl svensk som utländsk fackpress.

Utgivningsår: 2009
ISBN: 978-91-89683-00-6
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 178
Artikelnummer: FHS-05818