Förvarning och flygspaning

105 kr

Tillgänglighet: 16 i lager

Under 1930-talet lades grunden till det svenska flygvapen som några årtionden senare skulle bli ett av de starkaste i världen. l skuggen av en tilltagande internationell oro fördes intensiva diskussioner om vilken roll det nya försvaret skulle ha i försvaret, l denna bok får vi följa resonemangen kring behovet av strategisk flygspaning och diskussionen om hur denna resurs skulle ledas och användas.

Utgivningsår: 2005
ISBN: 91 -85401 -17-x
ISSN: 1652-229X
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 76
Artikelnummer: FHS-05827

Serie: Krigsvetenskapliga forskningsrapporter
Nummerserie: 11
Serie 2: War studies research reports