Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

kr

Slut i lager

2019 års upplaga av Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige fördjupar beskrivningarna av hotbilden, gråzonsproblematik och informationspåverkan. Även kapitlen som tar upp det historiska och nutida totalförsvaret är uppdaterade.

Rapporten används som kurslitteratur på Försvarshögskolans statsvetenskapliga kurser och undervisningsmaterial i centrets uppdragsutbildningar. Den fungerar som en uppskattad grundbok för handläggare och tjänstemän som arbetar i totalförsvars- och krisberedskapssystemet.

Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige är skriven av ett stort antal medarbetare som både har agerat i och forskat om den långa resan från totalförsvar via krisberedskap till den verklighet vi står inför idag.

Två delar
1.Svensk krisberedskap och totalförsvar 1901-2018
Historisk överblick av hur totalförsvaret och krisberedskapen utvecklats från tidigt 1900-tal och fram till idag,

2.Det som hotar och det som ska skydda – svensk krisberedskap och nya totalförsvaret
Översiktlig beskrivning av de rättsliga, administrativa och organisatoriska förutsättningarna på lokal, regional och nationell nivå.

Som bilagor finns beskrivningar om de rättsliga förutsättningarna för totalförsvar och krisberedskap, Sveriges politiska och administrativa system samt ett urval av de myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskap.

Årlig uppdatering
Försvarshögskolan har sedan 2007 gett ut rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Från och med 2018 ansvarar Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet för att göra en årlig uppdatering.

Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-91-86137-86-1
Format: -
Artikelnummer: FHS-07162