Försvarsmaktens syn på sin förankring i samhället

90 kr

Tillgänglighet: 4 i lager

Ett antal faktorer som Försvarsmaktens (FM) volymminskning, värnpliktens vilande och avsaknaden av en mera akut nationell hotbild, har lett till att försvarets förankring i samhället inte är lika självklar som tidigare. Detta kan bland annat ge negativa effekter på FM personalförsörjning liksom på förståelseni samhället för FM verksamhet och i förlängningen befolkningens stöd för verksamheten.Syftet med denna studie var att hos företrädare för FM högre nivåer kartlägga uppfattningar av vad som är viktiga faktorer för förankringen i samhället. I rapporten redovisas informanternas uppfattningar om bland annat allmänhetens syn på FM, om relationen mellan FM och den politiska nivån samtpolitikernas respektive FM ansvar för myndighetens förankring i samhället. Rapporten lämnar förslag på åtgärder som FM kan göra för att positivt förbättra förankringen.Inom projektet har det tidigare tagits fram en forskningsöversikt och gjorts en intervjustudie med informanter från näringsliv, andra myndigheter, lokala politiker och politiska ungdomsförbund.

Utgivningsår: 2013
ISBN: 978-91-86137-28-1
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 38
Artikelnummer: FHS-010745

Serie: Ledarskapscentrum. Serie I
Nummerserie: 88