Försvarsmaktens folk- och samhällsförankring

90 kr

Tillgänglighet: 10 i lager

Det militära försvarets roll som legitim våldsmakt motiverar ett behov av att en majoritet av landets medborgare stödjer verksamheten. För att säkerställa att demokratiska värden inte hotas, liksom Försvarsmaktens fortsatta ställning som en central myndighet i Sverige, framstår det som viktigt att studera försvarets folk- och samhällsförankring i ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

Syftet med denna studie var att kartlägga nationella och internationella erfarenheter av det militära försvarets folk- och samhällsförankring där trender, drivkrafter och bakgrunds-förhållanden lyfts fram.
Studien identifierar ett antal betydelsefulla aktörer och aspekter vad gäller sändare-budskap-mottagare av försvarsrelaterad information som antas ha betydelse för försvarets långsiktiga strategiska folk- och samhällsförankring. Resultaten sammanfattas därefter i en teoretisk modell vilken kan utgöra en vetenskapligt baserad utgångspunkt för fortsatta empiriska analyser.

Utgivningsår: 2010
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 41
Artikelnummer: FHS-05825

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 61