Flexibilitet eller rigiditet?

220 kr

Tillgänglighet: 19 i lager

I denna skrift från ett vittnesseminarium på FHS med ledande militärer behandlas den svenska planeringen av operationer mot en fiende (läs Sovjetunionen) under det kalla kriget. Redaktör är överste Bo Hugemark.

Tidens planering byggde på väl definierade hotbilder och studier av tänkbara krigsförlopp. Några centrala frågor är vår förmåga till omgruppering och kraftsamling och växling mellan planläggning mot storanfall och mot överraskande angrepp. Vidare behandlas synen på kriget i närområdet, förutsättningar för väpnat bistånd utifrån och olika bedömningar av förbandens stridsvärde och uthållighet. Här diskuteras även angriparens bedömda möjligheter till överraskning och den svenska förmågan till offensiva insatser i gynnsamma lägen. Skriften ger en mycket initierad inblick i tidens militära planering och tänkande i en säkerhetspolitisk ram.

Utgivningsår: 2006
ISBN: 91-975807-1-6
ISSN: 1652-5388
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 143
Artikelnummer: FHS-05802

Serie: Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
Nummerserie: 6